Borse di studio / Assegni di ricerca

Het KNIR verstrekt verschillende beurzen en stipendia aan jonge wetenschappers die voor hun onderzoek in Rome moeten verblijven. Onderzoeksbeurzen tot max. 4 weken Deze beurzen worden verstrekt aan (R)MA studenten die nog geen uitgewerkt onderwerp hebben Onderzoeksbeurzen tot max. 7-10 weken Deze beurzen worden verstrekt aan (R)MA studenten die wel een uitgewerkt onderzoeksonderwerp hebben en aan postdocs die onderzoek verrichten ten behoeve van een KNIR-project. Onderzoeksbeurzen tot max. 20 weken Deze beurzen worden verstrekt aan promovendi. Stipendia tot max. 20 weken Jaarlijks worden er 2 stipendia beschikbaar gesteld ten behoeve van early career wetenschappers (afgestudeerden en gepromoveerden) die nieuwe onderzoeksprojecten voorbereiden. Daarnaast bieden wij in samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden een RMO-stipendium aan, gericht op jonge onderzoekers met een MA-diploma in archeologie of (kunst-)geschiedenis die onderzoek willen doen, gerelateerd aan de collectie of de geschiedenis van het museum. Dit RMO-stipendium heeft een duur van max. 12 aaneengesloten weken.   Kijk voor meer gedetailleerde informatie naar de voorwaarden en vergoedingen per beurs of stipendium op deze pagina of neem contact met ons op.   Twee maal per jaar, op 15 mei en 15 november, worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. De uitslag volgt uiterlijk één maand na de deadline. De volgende beurzenronde (voor verblijf tussen februari en juni 2021) heeft als deadline 15 november 2020.