Profilo

Het KNIR biedt een unieke wetenschappelijke omgeving waarin studenten en onderzoekers van Nederlandse universiteiten kunnen excelleren in een bij uitstek interdisciplinaire en internationale context.

Atheense SchoolHet onderwijs op locatie in Rome geeft een belangrijke meerwaarde aan het bestaande aanbod van de Nederlandse universiteiten: als een college in de Engelse traditie vervult het Instituut de rol van een grensoverschrijdende, op de menselijke maat toegesneden campus waarin probleemgestuurd onderwijs wordt geïntegreerd met maatschappelijk georiënteerd onderzoek in verschillende vakgebieden.

Het Instituut biedt daarbij een academisch curriculum voor uitblinkende studenten dat nauw aansluit bij dat van de deelnemende universiteiten: na een eerste kennismaking in de bachelorfase volgen verschillende verdiepingsmodules in de MA-fase, daarna een tutorial ten behoeve van individueel scriptieonderzoek (KNIR Scriptielab) en tot slot een traineeship dat de brug slaat tussen wetenschap en maatschappij.

De academische kalender van het KNIR is opgedeeld in twee semesters:

semester 1: september tot en met januari
semester 2: februari tot en met juli

In semester 1 biedt het KNIR in de regel vijf cursussen aan, waaronder een interdisciplinair practicum en de BA-Winter School Roma Caput Mundi in januari. In semester 2 volgen opnieuw vijf cursussen, waaronder Latijnse epigrafie en de BA-Summer School Roma Caput Mundi in juli. Daarnaast worden ook verschillende master classes georganiseerd.

Vanwege het bijzondere karakter van het KNIR-onderwijs is er bij onze cursussen geen sprake van herkansing. In onze cursussen wordt daarom gewerkt met deelopdrachten die leiden naar de eindopracht, en regelmatige feedback op deze toetsing zodat de student inzicht in zijn/haar studievoortgang krijgt.

De kwaliteitszorg omtrent het cursusaanbod van het KNIR wordt uitgevoerd door de examencommissie Geschiedenis, Oudheid en Mediastudies (GOM) van de Rijksuniversiteit Groningen. Zaken als fraude en plagiaat, en klachten over aspecten van het KNIR-onderwijs zullen door deze examencommissie worden behandeld.