Didattica e biblioteca

De KNIR bibliotheek biedt met haar klassieke open-shelf opstelling een ideale studieplek voor verdieping en inspiratie.
Voor cursisten en bursalen van het KNIR is de bibliotheek 24/7 geopend.

Al sinds de oprichting van het KNIR (voorheen NIR) behoort de collectie geschiedenis van het pausdom tot één van de hoogtepunten van onze bibliotheek, waarbij het accent met name ligt op de betrekkingen tussen het Vaticaan en Nederland, alsmede de culturele geschiedenis van de Lage Landen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de gebieden waar het KNIR heeft bijgedragen aan opgravingen, zoals in Pompeii, de Via Appia, Testaccio en protohistorisch Latium. Een kleine afdeling is gewijd aan technieken uit de oudheid.

Onlangs is de collectie uitgebreid met meer interdisciplinair getinte werken en zijn er nieuwe secties toegevoegd die betrekking hebben op cultureel erfgoed en museologie.