Over ons

Cornerstones Jeugdzorg B.V.

Cornerstones Jeugdzorg B.V. is een jonge, dynamische organisatie, gespecialiseerd in gezinshuiszorg in Groningen en Drenthe.

Cornerstones Jeugdzorg is ontstaan vanuit Woongroep de Robijn, een jeugdzorgaanbieder met jarenlange ervaring in de jeugdzorg en Cornerstones; een organisatie met expertise in begeleiding van (nieuwe) gezinshuizen.

De naam Cornerstones Jeugdzorg verwijst naar het algemene principe “het gezin als hoeksteen van de samenleving”, waarmee het belang van het “gewone” gezinsleven voor kinderen en jongeren onderstreept wordt. De naam is in het meervoud geschreven, waarmee we willen laten zien dat er veel verschillende soorten gezinsvormen zijn. Ieder van de bij ons aangesloten gezinshuizen heeft zijn eigen “karakter”, zijn eigen profiel. Deze diversiteit past bij onze moderne, diverse samenleving.

De naam is half in het Engels, als knipoog naar de tweetaligheid van Cornerstones Jeugdzorg, maar ook om te onderstrepen dat Cornerstones Jeugdzorg zich sterk richt op de implementatie van internationale “best practice.” We proberen onze hulpverlening en diensten constant te verbeteren en doen dat door te leren van (collega)organisaties wereldwijd.

Cornerstones Jeugdzorg werkt met professioneel geschoolde gezinscoaches die de begeleiding van de gezinshuisouders op zich nemen. Deze coaches zijn allen als zorgprofessional geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ).

De aan Cornerstones Jeugdzorg verbonden gezinshuisouders zijn professioneel gediplomeerd en staan geregistreerd in een landelijk beroepsregister (SKJ of Registerplein).

Cornerstones Jeugdzorg ziet er daarnaast op toe dat alle volwassenen die op regelmatige basis professioneel contact met de geplaatste kinderen hebben, in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag, die niet ouder is dan twee jaar.