Gezinshuizen

De verschillende huizen in onze regio

De Robijn

Gezinshuis de Robijn is gevestigd middenin het dorp Hellum (gemeente Slochteren) in een gezellig groot huis. Het gezinshuis bestaat sinds 2010. In het gezinshuis wordt zowel Engels als Nederlands gesproken. De regels in ons huis lijken erg op de regels die je in heel veel gezinnen tegenkomt. Verder vinden we onderling respect, vertrouwen en zorg voor elkaar heel belangrijk. Er zijn dieren in huis: een hond (Samson) en een kat (Noodle).
www.derobijn.org

De Maarhoeve

Op de Maarhoeve wonen Jaap en Kris Wijkstra (inmiddels al 19 jaar). Zij zijn samen gezinsouder van de Maarhoeve.
“Wij zijn ouders van drie kinderen in de zeer uiteenlopende leeftijden, 6 jaar, 14 jaar en 22 jaar.
In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met autisme spectrum stoornissen in onze eigen directe omgeving, Zelf zijn wij vaak aangelopen tegen het feit dat groepen vaak te groot blijken en te onoverzichtelijk en er te weinig aandacht kan zijn voor het individuele kind en diens behoeften.”
www.zorgboerderij-maarhoeve.nl/over-ons/

Huize Licht

Huize Licht is een gezinshuis gesitueerd in een ruime woonboerderij aan de noordzijde van Nationaal Park Dwingelderveld. Wij bieden kinderen en jongeren een veilig en fijne woon en leefomgeving, waarbij rust, ruimte, natuur en omgang met de dieren die we hebben op de boerderij centraal staan. Huize Licht beoogt door middel van structuur, duidelijkheid, grenzen, maar ook warmte de kinderen en jongeren te laten stabiliseren en ontspannen en dat van daaruit een nieuwe basis kan ontstaan voor de kinderen en jongeren om zich positief te ontwikkelen en hun dromen en talenten te ontdekken en daar vorm aan te geven.
www.huize-licht.nl

Tauranga Haumaru

Het gezinshuis ligt in een groene woonwijk aan de rand van de stad Groningen, dat veel
mogelijkheden biedt. Het is een kleinschalige woonvorm waar veel tijd en aandacht is voor de kinderen/jongeren. Zo zal er gekeken worden naar elk(e) kind/jongere als individu en behandeld worden zoals hij/zij dat prettig vindt en zal ik voor hen zorgen hen begeleiden op een manier die het beste bij hen past. De basis voorwaarde is een veilige, pedagogisch verantwoorde woon- en leefomgeving met een gezellige, huiselijke sfeer, waarbinnen ruimte is voor ontspanning.
www.taurangahaumara.nl

Gezinshuis Azaryah

Wij zijn een gezin met 3 dochters en er wonen momenteel 3 kinderen bij ons in het gezinshuis. Sinds april 2016 zijn wij gestart als gezinshuis. Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Wij zijn van mening dat kinderen het beste tot hun recht komen in een gezin. Als dit om de een of andere reden niet meer thuis kan, dan moet het uitgangspunt zijn een situatie te creëren die hierbij zo dicht mogelijk aansluit. Een gezinshuis kan hierin op professionele wijze, prima voor zien. Wij willen een veilige plek bieden waarin tijd voor elkaar is. We willen laten ervaren dat een individu zichzelf mag zijn, maar ook onderdeel is van een groter geheel. Dat een individu in dit groter geheel ook mag leren hoe je moet/mag samenleven. Het doel is om ze in een veilige omgeving voor te bereiden op de maatschappij, waarin ze ook moeten samenleven, samenwerken.

Gezinshuis Kameleon

Wij noemen het gezinshuis “Kameleon” Deze Kameleon in het logo symboliseert verandering, bedachtzaamheid en aanpassingsvermogen. Het credo van gezinshuis Kameleon is “Zelf maar niet alleen”. Gezinshuis Kameleon is gevestigd in Winschoten. Door kinderen van verschillende leeftijden met verschillende beperkingen op te nemen ontstaat er al gauw een “thuis” situatie. Heerlijk jezelf zijn maar ook rekening houden met de ander, zoals dit in veel gezinnen gaat. De jongeren krijgen de individuele aandacht en zorg die zij nodig hebben. En er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning, uitstapjes, en vakanties.

Start uw eigen gezinshuis

Of meld iemand aan