Aanmelding en plaatsing

Zo verloopt het plaatsingsproces

Een jeugdige wordt via de gemeente of een andere geregistreerde instelling bij Cornerstones Jeugdzorg aangemeld. Een matchingsmedewerker zal aanvullende informatie opvragen bij de aanmelder. Op basis hiervan wordt beoordeeld welk gezinshuis de ideale plaats zou zijn voor deze jeugdige.

Er wordt een voorstel gedaan richting het gezinshuis, waarbij bepaald wordt of deze jeugdige in het betreffende huis zou passen. Er wordt overleg gepland tussen de betrokken volwassenen, vanuit de aanmeldende instantie en het gezinshuis. Bij dit gesprek lichten de gezinshuisouders hun werkwijze toe en wordt de hulpvraag van de jeugdige toegelicht. Er worden bij deze kennismaking nog geen toezeggingen gedaan over wel of niet plaatsen.

Als na de kennismaking de conclusie wordt getrokken dat dit gezinshuis de toekomstige woonplaats van de jeugdige wordt, zal de jeugdbepaling en de indicatie worden aangevraagd. In afwachting van de indicatie kan er alvast kennismaking plaatsvinden tussen de jeugdige en het gezinshuis: een keer blijven eten, logeren, etc.

Wanneer de indicatie is afgegeven kan een verhuisdatum worden afgesproken. Het traject van aanmelden tot aan plaatsing kan een tijdsbestek van ongeveer 8 – 10 weken in beslag nemen.

Aanmeldingsformulier

We zullen uw aanmelding zo spoedig mogelijk verwerken